5. Beoordeling

Je hebt nu alle Handelingen gedaan en ook zelf de duikboot gemaakt. Om zeker te weten dat je de vragen en de opdracht voor de duikboot goed hebt gemaakt, kun je dat hieronder controleren.

Hieronder zie je een schema met alle punten waarop je de gemaakte vragen en de duikboot kunt beoordelen. Bekijk welke van de drie beweringen telkens past bij jouw werk en vul de punten in die daarbij horen. Aan het einde klik je op "Totaalscore" en je puntentotaal wordt vanzelf berekend. Of je totaalscore goed genoeg is, zie je onderaan de pagina in de tabel!
Onderdeel: Goed  (3 punten) Voldoende (2 punten) Onvoldoende (1 punt)
Vragen Alle vragen zijn beantwoord. De meeste vragen zijn beantwoord. Minder dan de helft van de vragen zijn beantwoord.
Alle vragen zijn goed beantwoord. De meeste vragen zijn goed beantwoord. Minder dan de helft van de vragen zijn goed beantwoord.
       
Proef 1 De proef is serieus uitgevoerd tot het einde. De proef is wel uitgevoerd tot het einde, maar er is niet serieus aan gewerkt. De proef is niet of maar half gedaan.
De proef is goed uitgevoerd en werkt. De proef werkt maar het rietje blijft in rusttoestand niet zweven. De uitgevoerde proef werkt niet.
       
Proef 2 De proef is serieus uitgevoerd tot het einde. De proef is wel uitgevoed tot het einde, maar er is niet serieus aan gewerkt. De proef is niet of maar half gedaan.
De proef is goed uitgevoerd en werkt. De proef werkt maar de pipet blijft in rusttoestand niet zweven. De uitgevoerde proef werkt niet
       
Duikboot Er is serieus gewerkt aan de duikboot. De duikboot is wel gemaakt maar er is niet serieus aan gewerkt. De duikboot is niet of maar half gemaakt.
De duikboot is goed gemaakt en werkt. Alles doet het. De duikboot is goed gemaakt maar hij werkt niet helemaal goed. De gemaakte duikboot werkt niet.
       
Uiterlijk / verzorging werk: De vragen zijn netjes en duidelijk leesbaar beantwoord. De gemaakte proeven zien er mooi en verzorgd uit. De meeste antwoorden op de vragen zijn netjes opgeschreven, hoewel er soms ook wel wat is verbeterd. De proeven zien er redelijk uit. De antwoorden op de vragen zijn rommelig en vaak doorgestreept. De gemaakte proeven zien er niet mooi uit.
       
Samenwerking:
(niet van belang als je dit werkstuk in je eentje hebt gemaakt)
Jullie hebben geen meningverschil gehad tijdens de WebQuest en hebben alle vragen en de proeven samen gedaan. Jullie hadden wel eens een groot verschil van mening, maar kwamen wel samen overal uit. Jullie hebben veel meningsverschillen gehad en het was heel moeilijk om samen antwoorden te bedenken en de proeven uit te voeren.

(Heb je dit werkstuk in je eentje gemaakt, dan geldt wat hieronder staat niet voor jou. Vraag aan jouw leerkracht hoe jouw totaalscore beoordeeld wordt!)
  • Onvoldoende : 10 – 15 punten 
  • Voldoende : 16 – 24 punten 
  • Goed : 25 – 30 punten 
  • Uitstekend : 30 punten