Leerkracht

WebKwestie Twitter

Titel:  De duikboot
Onderwerp:  Principes van de duikboot
Schooltype:  Basisonderwijs
Groep:  7-8
Vakgebieden:  Natuurkunde, techniek
Uitvoering door:  individueel of in tweetallen
Tijdsinvestering:  2 x 45 minuten
Opbrengst: 
 • Beantwoording theoretische vragen
 • Een duikboot van kosteloos materiaal
WebQuestmaker: Nardie Fanchamps; student Fontys Pabo Limburg.

Algemeen
Kinderen komen al op zeer jonge leeftijd in contact met techniek en ICT, ze zijn er door geboeid en raken gefascineerd van alle mogelijkheden die het hun kan bieden; ze gaan er echt in op. Vaak komen ze er ook onbewust mee in aanraking. Zij realiseren zich niet eens dat techniek er aan ten grondslag ligt. Iets concreets en tastbaars kunnen vormgeven, waarbij beeldvorming en construeren een belangrijk aspect vormen, is een van de meest wezenlijke leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die je een kind kunt bieden waarbij het constructivistisch leren en het stimuleren van de zone van naaste ontwikkeling wezenlijk zijn.
Door de combinatie van ICT en techniek met andere vak- en vormingsgebieden kunnen interessante educatieve digitale toepassingen zoals deze WebQuest ontworpen worden. Het implementeren en combineren van zo een toepassing creëert een rijke onderwijsomgeving die stimulerend, bemoedigend en uitdagend zal werken. Een echte verrijking voor het onderwijs.
 
Inhoud
Deze techniek WebQuest biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen bij kinderen van taalvaardigheid en abstract denken. Tevens stimuleren en bevorderen ze, door middel van de praktijkopdracht, ook de fijne motoriek en het samenwerken.
Deze webquest gaat inhoudelijke, tastbaar en concreet in op het principe van drijven, zinken, zweven en de manier waarop dit realistisch toegepast wordt in een duikboot.
 
Ontwerp
Bedoeling van deze webquest  is dat de leerlingen alleen of gezamenlijk op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Belangrijk hierbij is interactie, zelfstandigheid en coöperatieve werkvormen. Op zoek gaan naar de werking van de diverse aspecten van een duikboot wordt gecombineerd met concrete en praktische opdrachten waardoor er uiteindelijk meer diepgang ontstaat.
De kennis en informatie die de leerlingen zelf verzamelen biedt hun de mogelijkheid om aspecten van de werking van een zelfgebouwde duikboot te begrijpen. Ze zullen de werking ervan kunnen verklaren waardoor deze kennis verankerd kan worden in hun cognitieve structuur.
Een en ander wordt ondersteund via vraagstellingen waarop de leerlingen via internet een antwoord moeten zien te vinden.
 
Benodigde materialen:
Deze WebQuest is zo opgezet dat er bij de praktische uitvoering ervan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van dezelfde materialen die voor de diverse proeven benodigd zijn. Het betreft hoofdzakelijk algemene verbruiksmaterialen. De aanvullende materialen zijn verkrijgbaar in een winkel voor dierenbenodigdheden of in een viswinkel.
 • Plastic fles van helder plastic bijvoorbeeld een bronwater flesje (33 cl)
 • Boetseerklei of kneedgum
 • Rietje met buigstuk
 • Pipetpunt of tuit van een siliconenspuit
 • Glas
 • Water
 • Kurk of dop
 • Plastic slangetje (viswinkel)
 • Twee afsluitbare kleine kraantjes (viswinkel)
 • Zand of klei
 • Boterhamzakje
 • 2 grote elastieken

Algemene tips

Voorbereiding
Zorg ervoor dat u de benodigde materialen vooraf in voldoende mate voorradig heeft en dat deze klaarstaan. Laat de kinderen deze materialen eventueel zelf verzamelen en meebrengen. Zet de computers aan en controleer of de internetverbinding werkt. 
Maak met de leerlingen duidelijke afspraken over de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor het maken van deze WebQuest en wat u van hen vewacht. Denk hierbij ook aan extra vervolg- en verdiepingsactiviteiten voor leerlingen die al eerder klaar zijn.
De WebQuest kan ook als dag- of weektaak worden aangeboden; kinderen werken er dan gedurende een aantal keer aan.
 
Suggesties voor vervolgactiviteiten
Om voor de leerlingen meer diepgang te creëren is het aan te raden om de WebQuest te koppelen aan een museumbezoek. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het maritiem en scheepvaartmuseum te Amsterdam. (www.scheepvaartmuseum.nl)
Er zijn nog meer interssante scheepvaartmusea te bezoeken, we geven enkele links:
 • www.maritiemmuseum.nl
 • www.friesscheepvaartmuseum.nl
 • museum.antwerpen.be/scheepvaartmuseum/
Ook kan de WebQuest prima gekoppeld worden aan andere projecten, zaak- en vakgebieden waardoor de WebQuest vakoverstijgend toegepast kan worden en extra verdiepend werkt. De WebQuest kan dan tevens als concrete beeldvormer gebruikt worden.
 
Differentiatie
Leerlingen die moeite hebben met de opdrachten of handvaardig niet zo handig zijn kunt u meer begeleiding en tijd geven. Ook kunt u een sterkere leerling of een leerling van een hogere jaargroep samen laten werken met de minder vaardigere leerling.
Tevens kunt u de leerlingen de te maken duikboot laten verfraaien en er elementen aan toe laten voegen waardoor uiterlijk, design en vormgeving ook een belangrijke rol spelen. Dit kunt u extra waarderen.
 
Tot besluit
Deze WebQuest werd gemaakt door: Nardie Fanchamps; student Fontys Pabo Limburg.
In opdracht voor: "Profilering Techniek en ICT 2".

============================================================
Er is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.